Har du problemer med snorken om natten, kan det vζre en god ide at begynde at synge om dagen. det viser en ny, britisk undersψgelse, som er publiceret i tidsskriftet »international journal of otolaryngology and head and neck surgery«. 120 patienter var med i forsψget og blev delt op i to grupper – 60, som snorkede kronisk, og 60, som havde mild til moderat sψvnapnψ. halvdelen canada goose resolute dame af hver gruppe skulle lave sangψvelser hver dag i tre mεneder, mens den anden halvdel ikke skulle gψre noget anderledes. ved forsψgets slutning viste det sig, at patienterne, som sang, snorkede mindre og sov bedre, mens den anden gruppe ikke oplevede nogen ζndring. »vores konklusion var, at det tre mεneder lange program med daglige sangψvelser reducerede hyppigheden og voldsomheden af patienternes snorken og forbedrede den generelle sψvnkvalitet. det εbner for en helt ny potentiel behandling af snorken, som ikke involverer kirurgi, sε det er helt sikkert en god nyhed for snorkere. men sang skal bruges som supplement til livsstilsζndringer. overvζgt er for eksempel den stψrste indikator for snorken,« siger manden bag forsψget, malcolm hilton, som er ψre-, nζse- og halslζge ved fonden »royal devon and exeter nhs foundation trust« og vicedekan pε medicinuddannelsen pε det britiske universitet university of exeter, ifψlge en artikel om undersψgelsen pε universitetets hjemmeside. malcolm hilton fik ideen til undersψgelsen, efter at en sanglζrer fortalte ham, at en af hendes elever begyndte at snorke mindre, efter at han begyndte at gε til sang. det er ikke fψrste gang, at en undersψgelse peger pε, at det kan vζre godt mod snorken, hvis man bruger stemmebεndet. det pεpeger poul jennum, som er klinisk professor ved kψbenhavns universitet og overlζge ved dansk center for sψvnmedicin pε glostrup hospital. han fremhζver tidligere undersψgelser, som har peget pε, at man kan afhjζlpe snorken ved at spille pε det australske instrument didgeridoo. det styrker nemlig musklerne i svζlgapparatet, og sangψvelser har formentlig samme virkning, vurderer han. »man trζner luftrψrsmusklerne, og det nedsζtter muligvis ogsε fedtindholdet i svζlget. sε det er muligt, at visse trζningsψvelser, der omfatter den ψvre luftvej, kan gavne patienter med sψvnapnψ eller snorken. det kan formentlig nedsζtte mζngden af snorken og mεske ogsε nedsζtte sψvnapnψ,« siger han, men pεpeger, at ψvelserne ikke i sig selv kan behandle svζre tilfζlde af sψvnapnψ. »det kan ikke bruges canada goose parkas som isoleret behandling af sψvnapnψ, men det er muligt, det kan hjζlpe nogle patienter til at bedre deres tilstand. det lyder underligt eller morsomt, men der er lavet kontrollerede undersψgelser, som viser det,« siger poul jennum, som godt kunne tζnke sig at rεdgive patienterne om den type behandling i fremtiden. »i fremtiden kan det formentlig indgε som led i rεdgivningen af patienterne. for hvor pudsigt, det mεtte synes at vζre, er det formentlig mere seriψst end som sε.«

I love myBlogd

Leave a Reply

All rights reserved. ® myBlogd.com